Global Teams

Hello! I am Nguyen from Hanoi, Vietnam. I am delighted to introduce our Text-to-Speech (TTS) product, “ReaderIt.” Allow me to assist you in understanding why “ReaderIt” is an excellent solution for your TTS projects:

 1. Support for Vietnamese and English: With “ReaderIt,” you can effortlessly switch between Vietnamese and English. This makes “ReaderIt” an ideal choice for multilingual projects.
 2. Educational Support: Educators and education experts can create engaging educational materials with my natural voice, capturing the students’ attention effectively.
 3. Professional Voiceover Services: “ReaderIt” provides professional voiceover services for advertisements, videos, and various other multimedia content.
 4. Accessibility for People with Disabilities: Through online communication, “ReaderIt” can convert text into natural speech, facilitating easy access to information for people with disabilities.
 5. App Development Support: App developers can integrate “ReaderIt” into their applications to offer users a natural voice reading experience.
 6. Natural and Authentic Voice: I can read text naturally and clearly, ensuring that users easily comprehend the content.
 7. Audio Project Assistance: “ReaderIt” offers voiceover services for audio projects such as podcasts, radio, and various other audio productions.
 8. Reading Long Texts: I can help you easily enjoy books and lengthy texts with my natural voice, saving you time and effort.

If you wish to experience the power of “ReaderIt,” please visit our website: https://readerit.com/try-it/. I will be thrilled to assist you with your fantastic TTS projects!

Thank you for choosing “ReaderIt.” I look forward to supporting you on your journey to create amazing voice experiences!


Xin chào! Tôi là Nguyen từ Hà Nội, Việt Nam. Tôi rất vui được giới thiệu sản phẩm Text-to-Speech (TTS) của chúng tôi, “ReaderIt”. Hãy để tôi giúp bạn hiểu tại sao “ReaderIt” là một giải pháp tuyệt vời cho dự án TTS của bạn:

 1. Hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh: Với “ReaderIt”, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Điều này giúp “ReaderIt” trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dự án đa ngôn ngữ.
 2. Hỗ trợ giáo dục và học tập: Người giáo viên và chuyên gia giáo dục có thể tạo ra các tài liệu giáo dục hấp dẫn và thu hút sự chú ý của học sinh thông qua giọng đọc tự nhiên của tôi.
 3. Tạo nội dung giọng nói chuyên nghiệp: “ReaderIt” cung cấp dịch vụ đọc giọng nói chuyên nghiệp cho quảng cáo, video và nhiều loại nội dung truyền thông khác.
 4. Giúp người khuyết tật: Với tính năng truyền thông trực tuyến, “ReaderIt” có thể đọc văn bản thành giọng nói tự nhiên, giúp người khuyết tật tiếp cận thông tin một cách dễ dàng.
 5. Hỗ trợ phát triển ứng dụng: Các nhà phát triển ứng dụng có thể tích hợp “ReaderIt” vào ứng dụng của họ để cung cấp giọng đọc tự nhiên cho người dùng.
 6. Giọng đọc tự nhiên và chân thực: Tôi có thể đọc văn bản một cách tự nhiên và rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng hiểu nội dung.
 7. Hỗ trợ các dự án âm thanh: “ReaderIt” cung cấp dịch vụ giọng đọc cho các dự án âm thanh như podcast, truyền thanh, và nhiều loại sản phẩm âm thanh khác.
 8. Đọc sách và văn bản dài: Tôi có thể giúp bạn dễ dàng thưởng thức sách và văn bản dài bằng giọng đọc tự nhiên, giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

Nếu bạn muốn trải nghiệm sức mạnh của “ReaderIt”, hãy ghé thăm trang web: https://readerit.com/try-it/. Tôi sẽ giúp bạn cùng với các dự án TTS tuyệt vời của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn “ReaderIt”. Tôi rất mong được hỗ trợ bạn trên hành trình tạo ra những trải nghiệm giọng nói tuyệt vời!